Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie Run-log.com stanowi świadectwo dostrzegania przez nas problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkownikach, obowiązujące w naszym serwisie online:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis Run-log.com i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis Run-log.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym użytkownikom usług na najwyższym poziomie.

Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość nadania sobie nazwy dostępowej do systemu, która będzie jednoznacznie identyfikowana z jego aktywnością w serwisie przez innych użytkowników. Opcjonalnie Użytkownik może podać swoj adres elektroniczny jeżeli chciałby korzystać z funkcji powiadomień lub funkcji zmiany zapomnianego hasła. Adresy elektroniczne nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. (patrz: Zabezpieczenia)

Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas powiadomień elektronicznych (patrz: Modyfikacja danych / rezygnacja z naszych usług)

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Okazjonalnie witryna Run-log.com wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Witryna Run-log.com wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników

Każdy użytkownik w edycji profilu ma możliwość podania informacji o sobie (imię i nazwisko, o mnie, strefa czasowa), które widoczne są również dla innych użytkowników.

Korzystając z funkcji bazujących na geolokalizacji - trasy biegowe, lokalizacje, starty w zawodach - Użytkownik może pośrednio wskazywać swoją rzeczywistą lokalizację, która może być widoczna dla innych użytkowników. Oznaczenie w ustawieniach profilu opcji "Szczegóły profilu dostępne tylko dla znajomych" zawęzi krąg użytkowników posiadających dostęp do tych informacji. W takim wypadku dostęp do powyższych danych będą mieli tylko użytkownicy zaakceptowani przez Użytkownika - oznaczeni jako "Znajomi".

Serwis Run-log.com nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich użytkowników.

Zabezpieczenia

Witryna Run-log.com zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych (pozostających pod naszą kontrolą) przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Prawa dostępu do adresów emailowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych emailowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób Run-log.com na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Modyfikacja danych / rezygnacja z naszych usług

Nasz serwis oferuje użytkownikom możliwość usunięcia lub zmodyfikowania:

  • adresu email na który przychodzą powiadomienia lub informacje dotyczące zmiany zapomnianego hasła
  • informacji o sobie (edycja profilu)
  • treningów dodanych przez użytkownika
  • zazanaczonych lokalizacji
  • dodanych tras biegowych
  • obrazów dodanych do galerii
  • wpisów na mikroblogu

Istnieje rownież możliwość całkowitego usunięcia konta w serwisie Run-log.com, wysyłając prośbę na adres support@run-log.com

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: support@run-log.com