Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Individual competition

II BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Date:2013-11-11 Distance:3km 400m
Sport:Running Place:Świebodzice, Poland

Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Popularyzacja biegania oraz chodzenia z kijkami jako najprostszej formy aktywności.

Created by:

Comments list

Please select Login (or Sign Up) to leave a comment

II BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - popularity in Run-log.com