Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Individual competition

Onkobieg 2013

Date:2013-09-01 Distance:1km 350m
Sport:Running Place:Warszawa, Poland

Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. Bieg będzie trwał 60 minut, a każdy uczestnik może pokonać dowolną liczbę okrążeń trasy.Pętla biegu - 1350 m. Każdy uczestnik sam decyduje o całkowitym czasie przebywania na trasie Onkobiegu, jak i technice pokonywania wyznaczonej pętli: bieg, trucht, marsz, spacer.

Created by:

Comments list

Please select Login (or Sign Up) to leave a comment

Onkobieg 2013 - popularity in Run-log.com