Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Individual competition

Biegnij Warszawo

Date:2022-10-02 Distance:10km 000m
Sport:Running Place:Warszawa, Poland

Biegnij Warszawo to projekt wielkiego formatu, który powstał z inicjatywy grupy zaprzyjaźnionych ludzi, chcących ukazać ludzką aktywność w formie innej niż wyczynowa. Pomimo, że bieganie uchodziło za sport indywidualny, oni widzieli w nim wielki potencjał w realizacji nie tylko sportowych celów, ale głównie tych, które można nazwać aktywnymi celami społecznymi.

To stało się inspiracją do realizacji sportowego widowiska w centralnej Polsce i stworzenia BIEGNIJ WARSZAWO Team – zespołu, który nie tylko zrzesza i jednoczy biegaczy, ale także pokazuje inny obraz biegania. Takiego, który oparty jest na własnym tempie, właściwej ścieżce i pełnej świadomości celu.

Created by:

Results

UserPositionResult
plusmeansmore22 plusmeansmore22 468 00:47:29
Tomasz1974 Tomasz1974 1607 00:55:13
tabajka tabajka 00:56:34
100762 100762 01:05:11

Comments list

Please select Login (or Sign Up) to leave a comment

Biegnij Warszawo - popularity in Run-log.com