Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Individual competition

III Onico Półmaraton Gdynia 2018

Date:2018-03-18 Distance:21km 097m
Sport:Running Place:Gdynia, Poland

ONICO Gdynia Półmaraton odbędzie się w dniu 18 marca 2018 r. w Gdyni.

Start zawodników odbędzie się z al. Jana Pawła II o godz. 10:00 i będzie miał charakter falowy.

Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora strefach. Samowolna zmiana strefy na startującą wcześniej niż ta, do której zawodnik został przydzielony, grozi dyskwalifikacją. Dopuszcza się zmianę strefy na startującą później.

Przydział do konkretnej strefy następuje na podstawie deklarowanego w formularzu rejestracyjnym czasu ukończenia biegu.

Pierwsza zmiana sztafet wystartuje ze strefy A1, po elicie sportowej.

Osobom wnoszącym opłatę po 1 lutego 2018 r., Organizator nie gwarantuje przydziału do strefy startowej wynikającej z podanego czasu.

Meta biegu będzie znajdować się na al. Jana Pawła II, na wysokości Akwarium Gdyńskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

Created by:

Comments list

Please select Login (or Sign Up) to leave a comment

III Onico Półmaraton Gdynia 2018 - popularity in Run-log.com