Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Individual competition

III Bieg Runbertów 2015 r.

Date:2015-05-23 Distance:5km 000m
Sport:Running Place:Rembertów, Poland

Trasa 5 km posiada atest PZLA.

Start będzie miał miejsce na placu apelowym Akademii Obrony Narodowej, al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103. Meta będzie znajdować w tym samym miejscu. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wiedzie chodnikami. Przebieg trasy: al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera”, skręt w prawo w ul. Bombardierów i następnie w prawo w ul. Zawodową, skręt w lewo w ul. Kadrową i w prawo w ul. Magenta a następnie w ul. Listonoszy i ul. Kamaszniczą. Po skręcie w lewo ul. Jerzego skręt w ul. Pacholęcą do ul. Kadrowej i dalej w kierunku Akademii Obrony Narodowej do al. Gen. Antoniego Chruściela i mety. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

External url: http://runbertow.com.pl/
Created by:

Confirmed users

Results

UserPositionResult
No results yet.

Comments list

Please select Login (or Sign Up) to leave a comment

III Bieg Runbertów 2015 r. - popularity in Run-log.com