Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Individual competition

Mini Cracovia Maraton

Date:2015-04-18 Distance:4km 219m
Sport:Running Place:Kraków, Poland

Ideą biegu jest integracja środowisk rodzinnych. Nauka zachowań fair play, budowanie idei współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poprzez popularyzację biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej.

1. IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego, odbędzie się 17 maja 2014 roku (sobota)
2. Start biegu nastąpi z Alei 3-ego Maja na Błoniach Krakowskicho godz. 15.00
3. Meta biegu znajdować się będzie w Alei 3-ego Maja na Błoniach Krakowskich
4. Długość trasy – 4219,5m

Created by:

Comments list

Please select Login (or Sign Up) to leave a comment

Mini Cracovia Maraton - popularity in Run-log.com